Szkolenia

P.K.Sz-E prowadzi szkolenia z zakresu:

  1. RODO
  2. BHP
  3. MULTIMEDIA
  4. MOODLE
  5. WORDPRESS
  6. Joomla
  7. Pakiet biurowy
  8. .obsługa komputera i intrnetu