Współpraca

Konsorcjum Firm Szkoleniowo-Egzaminacyjnych zwane dalej Konsorcjum powstało w dniu 01.01.2011 r w wyniku wspólnego porozumienia doświadczonych firm szkoleniowo-doradczych

EURO- PARTNER-Mława
PU-H- Grajewo obecnie ACPKSz-E
ASC Consuling- Wrocław
SHIFT COMP Usługi informatyczne- Kraków
AKAR Błonie
NOT Łomża
KRIS – EŁK
KB Training Radom
Mobilny Ośrodek Szkoleniowy Zambrów

…………………………………………………

Każda z firm Konsorcjum działa na rynku szkoleniowym już od 2006 roku i dłużej. Gromadzimy wiedzę i umiejętności, którymi dzielimy się z naszymi Klientami.

Wdrażamy wiedzę rozumianą jako skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym.

Skupiamy się na wielu obszarach działalności: e-learning, doradztwo, szkolenia stacjonarne. Usługi szkoleniowe świadczymy na terenie całego kraju. Pozycję na rynku osiągamy poprzez innowacyjne i kreatywne metody prowadzenia zajęć, wykwalifikowanej kadrze i szeroko spektralnym zakresie tematyki organizowanych kursów i szkoleń.

Przedmiot działalności konsorcjum w szczególności obejmuje:

organizację szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pracy z urządzeniami komputerowymi
wspieranie szkoleń na odległość metodami e-learning i blended-learning przy użyciu systemu edukacyjnego uEdu oraz jego pochodnych
popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki
przeprowadzanie certyfikowanych egzaminów z grupy ECDL i ETS dla osób fizycznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pozostałych instytucji, w tym instytucji samorządowych
wdrażanie i ewaluację komputerowych systemów edukacyjnych wspomagających kształcenie w dowolnym obszarze wiedzy, szczególnie wiedzy o działaniu komputerów i systemów komputerowych
popularyzację w społeczeństwie zagadnień związanych z wymianą informacji w środowisku zawodowym przy użyciu urządzeń cyfrowych